Tandemhyppymestari

Tandem

TANDEMHYPPYMESTARIKSI

Tandemhyppymestarikurssit pidetään pääasiassa Utissa tai Immolassa. Tarvittaessa voin myös matkustaa muuallekin kurssia pitämään, kunhan pääsemme riittävän korkealle (3500 m) ja maksat matkustuskustannukseni kurssimaksun lisäksi.

Kurssi kestää (säästä riippuen) 3-4 päivää. Yksi päivä menee luokassa, muutoin harjoittelemme toimintamalleja käytännössä ja hyppäämme. Kurssin ensimmäiseen vaiheeseen (Phase1) kuuluu 5 erilaista arviointihyppyä ja kirjallinen koe. Toisen vaiheen viisi harjoitushyppyä voit tehdä omassa kerhossasi kokeneiden hyppääjien toimiessa oppilaana. Voit myös halutessasi hypätä harjoitushypyt kanssani heti kurssin jatkoksi. Näin saat jokaiselta harjoitushypyltä täsmällisen palautteen ja etenet vauhdilla kohti tavoitettasi – olla erinomainen tandemhyppymestari.

Voidaksesi hypätä tandemeita yli vuoden kestäneen tauon jälkeen, saat kelpoisuuden voimaan tulemalla kertauskurssille.Jos sinulla on jonkun mun valmistajan tandemkelpuutus, pääset Strongin kelpuuttamaksi tandemhyppymestariksi Strongin muuntokoulutusohjelman kautta.

Kertauskurssi ja muuntokoulutus ovat pienin poikkeuksin samanlaiset. Kummassakin hypätään vähintään kolme arviointihyppyä ja varmistetaan, että osaat toimia Dual Hawk  ja  TNT Tandemin edellyttämillä toimintamalleilla turvallisesti. Myös tällä kurssilla teemme kirjallisen kokeen. Muuntokoulutukseen osallistuvan on lisäksi hankittava Strongin opetusmateriaali, TICC Packet.

Kaikki kurssit pidetään tarvittaessa myös englanniksi.

 

STRONG ENTERPRISES TANDEMHYPPYMESTARIKURSSI (TICC)

Tandemhyppymestarikurssi sisältää yhden päivän luokassa, jonka aikana selviää tandemhyppäämisen erityinen luonne verrattuna normaaliin laskuvarjohyppäämiseen. Luokkapäivän aikana opiskellaan vaaratilanteista selviytyminen ja tandemhyppäämisen toimintamallit, tutustutaan kalustoon sekä tarkastetaan kirjallinen koe.
Luokkapäivän jälkeen kurssin ohjelmassa on maaharjoituksia ja viisi harjoitushyppyä, joiden aikana samalla tarkastetaan tandemhyppymestarikokelaan henkinen ja fyysinen valmius toimia tandemhyppymestarina.
Kaikenkaikkiaan kurssi kestää 3-4 päivää (säiden salliessa).
Kurssin aikana hypättävien (Phase 1) harjoitushyppyjen lisäksi tandemhyppymestarikokelaan on hypättävä viisi harjoitushyppyä (Phase 2) kokeneen (vähintään C-kelpoisuus ja 100 hyppyä) laskuvarjohyppääjän toimiessa matkustajana. Phase 2 hypyt voi tehdä omassa kerhossa ilman omatoimisesti ilman eksaminaattorin valvontaa.

Kurssille pääsyvaatimukset:

– Vähintään 18 vuoden ikä
– Vähintään 500 hyppyä
– Vähintään kolme vuotta hyppääjänä
– Vähintään 4 tuntia vapaata pudotusta
– 50 laskuvarjohyppyä viimeksi kuluneen vuoden aikana
– Todistus tehdystä kuvunpäästöstä (tarkoituksella tehty harjoitus tai tositilanne)
– VPK tai HM-kelpoisuus
– VPK/HM lääkärintarkastus
– Ostettava Strong Tandem Instructor Certification Course (TICC) – oppimateriaalipaketti (tilattava OoPeelta hyvissä ajoin ennen kurssin alkua)

STRONG TICC paketti:
Kansainvälisen kelpoisuuden saamiseksi Strong Enterprises vaatii jokaisen  kokelaan hankkimaan tandemopetuspaketin ennen kurssin aloittamista. Paketti sisältää kurssikirjat, kirjallisen koelomakkeen, videot ja kelpuutuksen hakulomakkeet. Et voi osallistua kurssille ilman pakettia!
Paketin sisältämään kirjalliseen kokeeseen on vastattava parhaansa mukaan ennen kurssin alkamista, vastaukset löytyvät TICC-paketin kurssimateriaalista, tekstista ja videoista.

Alkuperäisten hyppypäiväkirjojen ja dokumenttien lisäksi kurssille on tuotava mukana seuraavat valokopiot:

– Ajokortti iän todistamista varten
– D-kelpoisuus ja VPK/HM-kelpoisuus (kopio kelpuutuskortista tai koulutustodistuksesta)
– Voimassaoleva lääkärintodistus (mahdollisimman uusi – sitä käytetään myös anottaessa kelpuutusta SIL:sta)
– Suosituskirje, jonka on allekirjoittanut joko kaksi tandemhyppymestaria tai oman kerhon koulutuspäällikkö/puheenjohtaja
HUOM! Tähän voi tehdä poikkeuksen vain Strong Enterprises

Kurssihypyillä tarvitaan:

ο Hyppyhaalari, jolla normaalisti hyppäät (löysahkö)
ο Avokypärä tai huuva
ο Rannekorkeusmittari
ο Jos sinulla on äänikorkeusmittari, ota se mukaan.

 

STRONG KERTAUSKURSSI

Kurssilla tehdään teoriakertauksena TICC kirjallinen koe, kerrataan tandemtoimintamallit Dual Hawk (tarvittaessa TNT)-kalustolla ja hypätään Phase1 tasot 3-5.

Kurssin jälkeen olet kelpoinen jatkamaan tandemhyppymestarin uraa.

 

MUUNTOKOULUTUS (CROSS –OVER TRAINING):
Mikäli sinulla on voimassaoleva, hyväksytyn valmistajan myöntämän tandemkelpuutus, voit muuntokouluttautua Strongin tandemhyppymestariksi.
Kelvataksesi muuntokoulukseen sinun tulee täyttää seuraavat kriteerit:
– Voimassaoleva tandemkelpuutus hyväksytyltä valmistajalta
– Vähintään 25 hyppyä tällä tandemjärjestelmällä
– Vähintään 25 tandemhyppyä viimeisen 12 kuukauden aikana
– Pitää ostaa Strong TICC-paketti ennen kurssin alkua
– Täyttää kaikki alkuperäiset Strongin kelpoisuusvaatimukset ja toimittaa vastaava dokumentaatio (katso edellä)

Kurssi koostuu luokkaosiosta ja minimissään kolmesta arviointihypystä. Jokaisen kokelaan on tehtävä TICC-paketin kirjallinen koe.

Arviointihypyillä tarvitset:
– Löysahkön hyppyhaalarin
– Avokypärän tai huuvan
– Jos sinulla on , ota mukaan äänikorkeusmittarisi

 

USPAN TANDEMHYPPYMESTARIKURSSI

Strongin tandemhyppymestarikurssin suorittanut voi osallistua USPA:n tandemhyppymestarikurssille. Tämä edellytetään, mikäli aikoo hypätä tandemeita Pohjois-Amerikassa tai muualla USPA Group Member hyppykeskuksissa Suomen ulkopuolella. USPAn kurssin voi suorittaa myös samanaikaisesti Strongin kurssin kanssa.

Kelpoisuusvaatimukset

– USPAn jäsenyys ja D-lisenssi
– USPA Coach Rating
– Strong TICC
– USPAn Tandem Proficiency kortista tulee olla varmennettuna kohdat 1-8, jos olet Coach ja kohdat 1-2, jos olet USPA:n jonkun toisen koulutusalan kouluttaja (instructor).

USPA Lisenssi
Kurssille osallistuminen edellyttää, että sinulla on USPA D-lisenssi. Lisenssit voit suorittaa ennen kurssille tuloa tekemällä kirjalliset kokeet (A,B,C,D). Suomalaisesta koulutusohjelmasta lasketaan hyväksi kaikki, mitä voidaan. Joitain suorituksia saattaa joutua tekemään.
Tandem Proficiency Card

USPAn tandemhyppymestariksi aikovan on ensi töikseen hankittava Tandem Proficiency kortti. Kortti löytyy IRM:n liitteistä tai netistä USPAn kotisivulta. Korttiin on varmennettava asianomaiset kohdat ennen kurssin alkua.

Kurssi sisältää yhden luokkapäivän, maassa ja ilmassa tapahtuvat arvioinnit sekä kirjallisen kokeen (lähteet sallittu). Kokonaisuudessaan kurssi kestää kaksi päivää.

Kirjallinen koe

Jokaisen kandidaatin tulee ennen kurssille osallistumistaan täyttää kirjallinen koe: yleinen kouluttajan koe (The General Instructor Test) ja tandemhyppymestarin koe (The Tandem Instructor test). Kokeen läpäisemiseen edellytetään 80% maksimipisteistä.
Kandidaatilta, joka saapuu kurssille ilman valmiiksi täytettyä koetta tai joka ei saa vähintään 80% tulosta ensimmäisestä yrityksestä, vaaditaan 100% oikeat vastaukset kurssin aikana pidetyssä kokeessa.